Duurzaamheid

Groene toekomst

Bij WS Media Groep is duurzaamheid onze kernwaarde. We streven ernaar onze impact te minimaliseren en een groenere toekomst te bevorderen:
  • Zonnepanelen drijven onze productie aan en verminderen onze CO2-uitstoot.
  • Ons streven is om onze CO2-uitstoot te minimaliseren.
  • Onze faciliteiten zijn milieuvriendelijk, met recyclebare vloeren en LED-verlichting.
  • We gebruiken alleen FSC-gecertificeerd papier.
  • We gebruiken alleen BIO inkten.

Maatschappelijk

verantwoord
ondernemen

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn belangrijke speerpunten voor WS Media Groep. De principes People, Planet, Profit worden als volgt toegepast:

  • People (mensen): Voor WS Media Groep betekent dit het waarborgen van goede arbeidsomstandigheden voor werknemers, eerlijke lonen, diversiteit en inclusie, en het opbouwen van sterke relaties met klanten en de lokale gemeenschap.
  • Planet (planeet): Binnen WS Media Groep wordt er gelet op duurzame materialen en productieprocessen, het minimaliseren van afval en het gebruik van milieuvriendelijke inkten en energiebronnen.
  • Profit (winst): WS Media Groep streeft naar een gezonde winst door efficiëntie, innovatie en het leveren van waarde aan klanten, terwijl sociale en milieuaspecten worden gerespecteerd.

Door deze drie elementen in evenwicht te houden, streeft WS Media Groep naar duurzaamheid op lange termijn, waarbij zowel sociale, ecologische als economische doelen worden nagestreefd.